Лучик Світлана Дмитрівна

Завідуючий кафедрою облiку i аудиту, доктор економічних наук,
професор кафедри обліку і аудиту.

У 1987 р. закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет, спеціальність «Прикладна математика». З 2011 року працювала на посаді завідувача кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету (м. Кам'янець-Подільський Хмельницької обл.). З 2014 р. і по теперішній час очолює кафедру обліку і аудиту Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування продуктивної зайнятості населення у сільському господарстві" (Інститут аграрної економіки УААН, м. Київ). У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему "Механізм збереження трудового потенціалу села" (Інститут економіко-правовий інститут НАН України, м. Донецьк). Є автором понад 100 наукових праць, з них 3 монографії, 3 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.


Опубліковані роботи:

1. Лучик С. Д. Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни /Лучик С.Д., Лучик М.В. //Проблеми економіки. – 2014. – №2. – C. 56–61.

2. Лучик С.Д. Соціальні передумови формування і розвитку інтелектуального капіталу сільських територій регіону / Лучик С.Д., Чаплінський В.Р.// Бізнес Інформ. – 2014. – №6. – C. 64–68.

3. Лучик С.Д. Теоретичні аспекти автоматизації управлінського обліку основних засобів на підприємствах /Лучик С.Д., Русак М.В. //Облік. Економіка. Менеджмент: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (м. Луцьк) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014.

4. Лучик С.Д. Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в Україні /С.Д. Лучик, В.Є. Лучик // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С.124-131.

5. Лучик С.Д. Сучасні методи забезпечення політики регіонального розвитку /С.Д. Лучик, В.Є. Лучик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець – Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет : вид. ПП Зволейко Д.Г., 2013. – Вип. 21. - С.216-220.

6. Лучик С.Д. Концептуальні підходи до визначення поняття "безпека суспільства"/ С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. - №3(40). – С.154-158.

7. Лучик С.Д. Економічна сутність поняття «сільський розвиток»/С.Д. Лучик, Д.С. Гресько // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець – Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. – Вип. 20. - С.367-371.

8. Лучик С.Д. Визначення пріоритетів у соціальному розвитку регіонів України /С.Д. Лучик, В.Є. Лучик// Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець – Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. – Вип. 20, т.2. - С.23-30.

9. Василенко В.М. Механізм збереження трудового потенціалу села : Монографія / В.М. Василенко, С.Д. Лучик. - Кам’янець – Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 432 с.

10. Лучик С.Д. Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрних підприємств як чинник збереження трудового потенціалу села / С.Д. Лучик // Фінансова система України. Збірник наукових праць – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 16. – С.290-295.

11. Лучик С.Д. Фінансові ресурси державної регіональної політики / С.Д. Лучик, В.Є. Лучик // Фінансова система України. Збірник наукових праць – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 18. – С.324-329.

12. Лучик С.Д. Інноваційна складова механізму збереження трудового потенціалу села / С.Д. Лучик // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3. – Т.1. Економічні науки. – Полтава: ПДАА - 2011. – С.15-21.

13. Лучик С.Д. Оцінка регіональних тенденцій зайнятості населення у сільськогосподарських підприємствах / С.Д. Лучик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець – Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2011. – Вип. 19. - С.136-140.

14. Лучик С.Д. Висвітлення особливостей реалізації державної регіональної політики в умовах глобалізації / С.Д. Лучик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка: аграрний менеджмент, бізнес» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2011. – Вип. 168. – ч.1 – С.234-242.


Наукові інтереси: економіка праці, соціальна економіка і політика, проблеми автоматизації обліку в Україні.


Підвищення наукової та педагогічної кваліфікації за напрямом «1С: Підприємство. Комплексний облік бюджетних підприємств України» (НУБіП, ННІ післядипломної освіти (108 год.), рестр. №1364)


Викладає дисципліни: "Інформаційні системи і технології в обліку", "Управлінські системи в обліку", "Інформаційні технології управлінської звітності".


Захоплення: музика.


E-mail:luchiksvetlana65@mail.ru


Система Orphus