Маначинська Юлія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування
Секретар вченої ради ЧТЕІ КНТЕУ

В 2006 році закінчила з відзнакою магістратуру Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність «Облік і аудит». З 1 вересня 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту. З 2008 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту. У 2012 р. захистила дисертацію на тему «Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємств готельного господарства» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.09 –Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). З 05 травня 2015 р. працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і оподаткування.

Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 червня 2016 року №2 за видатні наукові досягнення, значний внесок у розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

В 2016 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (Сеrtificate Cambridge English, англійська мова – B2).

Пройшла стажування в Академічному товаристві ім. М. Балудянського (Academic society of Michal Baludansky), січень, 2016р.; Віденському університеті, Австрія (University of Vienna), Університеті Корвінус, м. Будапешт, Угорщина (CORVINUS University of Budapest). В січні 2017 р. пройшла стажування в Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (The Stefan cel Mare University in Suceava) та Трансільванському університеті (Transilvania University of Brasov), Румунія, м.Сучава, а в січні 2018 р. в Старопольській вищій школі (м.Кельце, Польща) і Лодзькому університеті (м. Лодзь, Польща).

За роки науково-педагогічної роботи у ЧТЕІ КНТЕУ Юлія Анатоліївна підготувала та опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 139 наукових праць, у т.ч. 55 наукових статей, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (9 індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах, у т.ч. 3 в SCOPUS). Праці оприлюднені на 75 наукових конференціях (у т.ч. 21 у країнах ОЕСР та ЄС). Науковий доробок Маначинської Ю.А. відображено в 7-ми монографіях, в т.ч. 2-ох одноосібних (монографія «Accounting and analysis of financial performance in hotel industry» видана англійською мовою). Розробила та впровадила в навчальний процес за останні 10 років 70 навчально-методичних праць, в т.ч. 2 дистанційні курси, 1 навчальний посібник, 3 електронних підручники, 7 опорних конспектів лекцій. Брала участь у виконанні 10 держбюджетних та госпрозрахункових тем.

Система Orphus