Чорновол Алла Олегівна

Доктор економічних наук, доцент

З липня 2020 року завідувач кафедри фінансів та банківської справи ЧТЕІ КНТЕУ.

Освіта: у 2003 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету за спеціальністю «Облік і аудит».


Трудова діяльність:

З 2000 – 2004 роки – бухгалтер 1 категорії Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету.

З 2004 – 2006 роки – заступник головного бухгалтера Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету.

З 2006 року – старший викладач кафедри обліку і аудиту Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету.

З 2012 року – доцент кафедри обліку і аудиту Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету.

З 2014 року – декан факультету підприємництва та інформаційних технологій Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету.

З липня 2020 р по теперішній час – професор, завідувач фінансів та банківської справи Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Облік та контроль видатків на оплату праці в вищих навчальних закладах». Дисертація захищена у 2012 році.

Докторська дисертація:

Тема докторської дисертації: «Розвиток місцевих фінансів в умовах децентралізації територіальних громад» Дисертація захищена у 2017 році.


Наукові праці за останні 5 років:

Монографії:

1. Труфен А.О. Місцеві фінанси в сучасних умовах проведення бюджетної децентралізації в Україні: монографія / Запоріжжя: КПУ, 2016. 328 с.

Підручники:

1. Труфен А.О. Фінанси у питаннях і відповідях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. Д. А. Ковалевич. Чернівці: Місто, 2014. 408 с.

Scopus або Web of Science:

1. Chornovol, A., Tabenska, J., Tomniuk, T., Prostebi, L. Public finance management system in modern conditions. Investment Management and Financial Innovations. 22 December 2020, Pages 402-410.

Статті:

1. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Реформування місцевих фінансів в умовах децентралізації // Економічний вісник університету: зб. наук, праць учених та аспірантів. 2015. № 27/2. С. 204-209.

2. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Реформування міжбюджетних відносин в умовах децентралізації // Економічний вісник університету: зб. наук, праць учених та аспірантів. 2016. №30/1. С. 246-251.

3. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Дотації вирівнювання // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2016. Том. 21. Випуск 8 (50). С. 102-104.

4. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Засади середньострокового планування місцевих бюджетів // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2016. Том. 21. Випуск 11 (53). С. 100-104.

5. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Розвиток бюджетної децентралізації в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Випуск 9. С. 157-161.

6. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Відкритість і прозорість місцевих бюджетів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Випуск 18. Частина 2. С. 170-174.

7. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Диспропорції розвитку регіонів (фінансовий аспект) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Частина 1. Випуск 20. С. 130-133.

8. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2016. Випуск 15. С. 112-115.

9. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Проблеми ефективності міжбюджетних трансфертів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2016. Випуск 20. С. 97-100.

10. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Фінансове забезпечення транспортної інфраструктури місцевих громад // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2016. Випуск 2.

11. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Функціонування недержавних пенсійних фондів // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2016. Випуск 2 (02).

12. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Функціонування розвитку соціальної сфери регіонів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. 2016. Випуск 4.

13. Чорновол А.О. (Труфен А.О.) Фінансування органів місцевого самоврядування // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. 2016. Випуск 13.

14. Чорновол А.О., Табенська Ю.В. Ефективність управлінських дій та рішень під час проведення державного фінансового аудиту місцевих бюджетів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Випуск № IV (80). С.

15. Вдовічен А., Чорновол А., Табенська Ю. Бюджетне планування в умовах інституційних перетворень // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. №1(135). С.90-101.


Наукові інтереси: державні фінанси, місцеві фінанси, пенсійна система, облік в бюджетних установах.

Викладає дисципліни: «Державні фінанси», «Місцеві фінанси», «Економіка готелів і ресторанів», «Економіка ресторанів».

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне». Система Orphus