Вдовічен Анатолій Анатолійович

Директор Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ,
Доктор економічних наук, професор

ORCID
Researcher
Scopus: 56677770100
Репозитарій

Життєве кредо:

«Щоденна клопітка праця – робота для нинішнього та майбутнього поколінь»

Стаж роботи:

З 2000 року працює у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. Почав свою діяльність в навчальному закладі як асистент кафедри економіки підприємництва та менеджменту.

З 2016 року по 2020 рік Вдовічен А.А. займав посаду завідувача кафедри менеджменту і туризму ЧТЕІ КНТЕУ.

17 вересня 2020 року призначений на посаду директора Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (наказ КНТЕУ від 16.09.2020 р. № 990к).

e-mail: vdovichen_anatolij@chtei-knteu.cv.ua, vdovichen_anatolij@ukr.net


Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 1999 році закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Міжнародна економіка»

У 2017 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на тему: «Особливості формування та механізми регулювання макроекономічних диспропорцій економіки України»

Автореферат https://www.academia.edu/38529394


Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: вдосконалення процесів управління міжнародною інвестиційною діяльністю, регіональною економікою, та особливості менеджменту у формуванні механізмів регулювання макроекономічних диспропорцій у національному господарстві та світовій економіці.

Викладає дисципліни: «Інвестиційний менеджмент», «Стратегічне управління».

Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. Протягом квітня 2015 року проходив стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, на кафедрі міжнародної економіки. Також пройшов міжнародні стажування у 2017 році – Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (Румунія, 23-27 січня 2017) та у 2018 році – «Modern teaching methods ineconomics on the EU educational market» у Wyzsza szkolas poleczno-gospodarskaw Przeworsku (Польща) та «Current state and perspectives of tourism developmentand «Evaluation of internal education: challenges and perspectives», at Stefan cel Mare University (Румунія, 2-5 травня 2018), Internship certificate №5141/39.
 2. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Internship certificate №57-49/06 «Education, Science, business in high quality training of economic specialists», 13-16 November, 2020 (90 hours)
 3. У 2020-2021 рр – у Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (Румунія, з 22.12.2020 р. по 26.01.2021 р. без відриву від освітнього процесу).


Нагороди:

 1. Грамотою Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та Чернівецького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки (2010 р.);
 2. Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації до 50 річчя ЧТЕІ КНТЕУ;
 3. Почесною грамотою Чернівецької обласної ради до Дня науки (2018 р.);
 4. Подякою Чернівецького міського голови за особистий внесок в розвиток туристичної галузі, підвищення іміджу міста Чернівці та з нагоди Всесвітнього дня туризму (2018 р.);
 5. Грамотою Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки Буковини та з нагоди відзначення Дня працівників освіти (2021 р.). У 2020-2021 рр – у Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (Румунія, з 22.12.2020 р. по 26.01.2021 р. без відриву від освітнього процесу).


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Колективні монографії:

 1. Вдовічен А.А. Глобалізаційні процеси та диспропорційність розвитку глобальної економіки. Трансформації в глобальній економіці та Україна : [монографія] / [І.М. Школа, О.В. Бабінська, А.А. Вдовічен та ін.] ; ред. : І.М. Школа, О.В. Бабінська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – C. 65-93.
 2. Вдовічен А.А. Диспропорційність в соціально-економічному розвитку регіонів України / А.А. Вдовічен // Потенціал виставково-ярмаркової діяльності у подоланні регіональних диспропорцій : [монографія] / О.Г. Вдовічена, А.А. Вдовічен ; Чернів. торг.-ек. Ін.-т КНТЕУ. – Чернівці : ВІЦ «Місто». 2014. – C. 14-67.
 3. Вдовічен А.А. Диспропорційність елементів національної економічної системи в умовах глобальних викликів / А.А.Вдовічен // Екологічний виклик сучасному глобальному світу в економічному вимірі: колективна монографія / за ред. С.Д.Лучик. – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2016. С. 75-95.
 4. Vdovichen А. Scenario assessment prediction of unbalanced development of the border regions under conditions of civilization changes / Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga:«Landmark» SIA. – 2016. – 254p.
 5. Anatoly A. Vdovichen, Lidiya V. Shynkaruk Peculiarities of GDP Formation and Application in Ukraine and in the EU Coutries under the Structural Policy of Proportionality / Reform of the national economy: experience of Poland andUkraine prospects: [Collectivemonograph] / editedbythe Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce. – Kielce, Poland. – 2016/
 6. Вдовічен А.А. Інноваційні сценарії розвитку України в умовах структурних диспропорцій / Сценарне прогнозування розвитку прикордонних регіонів: монографія / Колектив авторів за заг. редакцією Кифяка В.Ф.; Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. – Чернівці : «Місто», 2017. – 330с. – 4.1. С.144-176.
 7. Вдовічен А.А. Макроекономічні диспропорції економіки України: сутність та особливості формування: [монографія] / Анатолій Анатолійович Вдовічен; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2017. – 302с.
 8. Vdovichen A.А., Vdovichena O.G. Management of tourism industry’s innovative development under conditions of disproportionality of global and local tourist markets / Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine – Collective monograph. - Vol. 2. Poland:«Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – 300 p. – P. 132-154.
 9. Вдовічен А.А. Організація подієвого туризму Карпатського регіону в рамках транскордонного співробітництва (на прикладі Чернівецької області) / А.А.Вдовічен, Р.М. Гищук, О.А.Хитрова / Internationaleconomicrelationsandprospectsfornationaldevelopment: contemporarychallengesandsolutions: monograph / editorialboard: undertheeditorshipofProf. M.I.Fleychuk, Dr. U.A.Ganski, Prof. V.U.Kazlouski [andothers]. – Daugavpils: DaugavaPrint, 2018. – 368p. P. 78-91.


Підрозділ монографії:

 1. Вдовічен А., Гищук Р., Хитрова О. Scientific approaches to the study of the world economy: монографія. Historical and cultural heritage of the region and its effective use in tourist and excursion activities. USA: Primedia eLaunch LLC, 2020. 235 с.
 2. Вдовічен А., Гищук Р., Хитрова О. Scientific approaches to the study of the world economy : монографія. HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE REGION AND ITS EFFECTIVE USE IN TOURIST AND EXCURSION ACTIVITIES. USA : Primedia eLaunch LLC, 2020. 235 с.


Scopus:

 1. Vdovichen А. Managing the Advertising Activities in the System of Integrated Brand Promotion of an Enterprise / А. Vdovichen, O. Vdovichena, V. Chychun // European Research Studies Journal Volume XXI, Special Issue 2, 2018 pp. 124-136 (англ.)* SCOPUS
 2. Vdovichen А. Historical and cultural heritage of the region and its opportunities in tourism and excursion activities (case of chernivtsi region, Ukraine) / А. Vdovichen, V. Krool, R. Hyshchuk // GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XI, 2018 / 4, Volume 24, 16 р. Р. 808-823 (англ.)* SCOPUS
 3. Advertising management in the system of integrated promotion of an enterprise brand / Anatolii Vdovichen, Olga Vdovichena, Chychun Valentyna // European Research Studies Journal (ISSN: 1108-2976/SJR: 0,234). № 3b (November 2018) (англ.) SCOPUS.


Web of Science:

 1. Vdovichen А., Vdovichena O. Synergetic interaction of the bioeconomics principles in the global economic system structure. Науковий вісник Полісся [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – 264, [2] с. DOІ: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14) – С.58-63. Scientific Bulletin of Polissia [Text]. – Chernihiv : ChNUT, 2018. - № 2 (14). Р. 1. – 264, [2] p. DOІ: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14) – P.58-63. Web of Science (Thomson Reuters).
 2. Vdovichen А. Gishchuk, R. Krool, V., Vdovichen, & Dobynda, I. M. Sacral Heritage of the Carpathian Region and Management of its Resource Component in Tourism Activity. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2020. № 30(1), 65-77 (Web of Science)


Тези конференцій:

 1. Вдовічен А.А. Вдовічена О.Г.Формування інклюзивного вектору соціальноекономічного розвитку територі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону». Чернівці – Сучава. 11-12 листопада 2020 р. – С. 202-205.
 2. Vdovichen A.A., Kifyak V.F., Korolyuk Yu.G. Structural modeling of the Ukrainian heis’marketing environment. Sesiunea na?ionala pentru comunicari ?tiin?ifice studen?e?ti : Economie europeana - Prezent ?i perspective, ?tefan cel Mare din Suceava (Romania), 7 - 8 Mai 2021.


Статті у фахових виданнях:

 1. Вдовічен А.А., Круглянко А.В. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. Вип. 1(163). С. 220–232. SCOPUS
 2. Вдовічен А.А. Інноваційна інфраструктура як фактор регіонального розвитку / А.А. Вдовічен, О.В. Соколюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. I (49). Економічні науки. – С. 130–135.
 3. Вдовічен А.А. Причини диспропорційного розвитку світової економіки / А.А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.– 2013. – Вип. II (50). Економічні науки. – С.75–83.
 4. Вдовічен А.А. Диспропорційні зміни в фінансовому та реальному секторах світової економіки / А.А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. IIІ (51). Економічні науки. – С. 51–58.
 5. Вдовічен А.А. Роль світової тріадивдиспропорційному розвитку глобальної економіки / А.А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. IV (52). Економічні науки. – С. 49–59.
 6. Vdovichen А. Foreign direct investment and their disproportional impact on the economies of the CEE-7 / А. Vdovichen // Vedecky casopis vysokei skoly ekonomie a manazmentu verejnej spravy. Public administration and regional development. School of Economics and Management in Public Administration – Bratislava, No.1. – June 2013. – Volume IX. – Р. 187–194. ISSN 1337-2955
 7. Vdovichen А. Disproportions in the World Economy / А. Vdovichen // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2013. – Volume 13, Issue 2(18). – Р. 70–75. ISSN 2285-3332, ISSN-L2285-3332, On-line ISSN2344-3847
 8. Вдовічен А.А. Історичні аспекти виникнення концепції диспропорційності в економіці / А.А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2014. – Вип. III (55). Економічні науки. – С. 16–25.
 9. Вдовічен А.А. Рекомендації щодо подолання проблем диспропорційного соціально-економічного розвитку регіонів України / А.А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2014. – Вип. IV (56). Економічні науки. – С. 96–111.
 10. Vdovichen А. The polemic on investigation the economical essence of the category «disproportion» in the context of economic globalization / A. Vdovichen // International scientific research journal of Mykolas Romeris university, Lithuanian academy of sciences, university of Wroclaw «Intellectual economics» – Lithuania.– 2014. – Vol. 8, No. 2(20). – Р. 126–134. (0,6 д.а.) ISSN 1822-8011(print), ISSN 1822-8038 (online)
 11. Vdovichen А. Influence of the world triad countries management on the disproportional development of global economy / A. Vdovichen // MEST Journal. Management Education Science & Society Technology. – Faculty of Business and Industrial Management of the "Union" University Belgrade, Belgrade, Serbia SZ & Associates, Toronto, Canada. – Vol. 2. No. 2 doi: 10.12709/mest.02.02.02.00 July 15th, 2014. – Serbia. – 2014. – P. 266–273. ISSN 2334-7171, ISSN 2334-7058 (online)
 12. Vdovichen А. The influence of exhibition activities on regional development in terms of international cooperation / A. Vdovichen, O. Vdovichena // Ekonomiczne studia. Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityra gospodarcza. – Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach. – Zeszyty naukowe wydzialowe 176. – Kanowice. – 2014. – P. 179–188.
 13. Вдовічен А.А. Підходи до методик оцінки диспропорційності розвитку регіонів [Електронний ресурс] / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2015. – Вип. I (57). Економічні науки. – С. 6–18.
 14. Вдовічен А.А. Особливості управління структурними дисбалансами регіональних ринків праці в умовах цивілізаційних змін / А.А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2016. – Вип. I (61). Економічні науки. – С. 55–63.
 15. Вдовічен А.А. PEST та SWOT-аналіз соціально-економічного розвитку Карпатського економічного району / А.А. Вдовічен, А. Татарин, О. Дума // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2016. – Вип. ІІ (62). Економічні науки. С. 57–74.
 16. Шинкарук Л.В., Вдовічен А.А. «Бідність як прояв дисбалансу ринку праці України в умовах цивілізаційних змін» / Л.В. Шинкарук, А.А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І (65-66). Економічні науки;
 17. Вдовічен А.А., Вдовічен О.Г. «Диспропорційність інноваційних напрямків структурної перебудови промисловості України: горизонтальний та секторальний підходи» / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки.
 18. Вдовічен А.А., Вдовічен О.Г. «Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на інноваційному підході» / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В.Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний цунтр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Том 28. – №2. – 213с. – С. 9-21. – ISSN 1993-0259. – ISSN 2219-4649.
 19. Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Концептуальні підходи до визначення місця біоекономіки структурі розвитку пріоритетних технологічних сфер України. Підприємництво і торгівля :збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П.О., Апопій В.В., Семак Б.Б. таін.]. – Львів :ВидавництвоЛьвівськоготорговельно-економічногоуніверситету, 2018. – Вип. 22. – 162 с. – С.94-101.
 20. Вдовічен А.А., Зінченко В.А. Основні фактори впливу на інноваційний розвиток туристичного бізнесу в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. I-ІІ (69-70). Економічні науки. – С. 31-39. - 321с.
 21. Вдовічен А.А. Реалізація принципів багатовимірності інклюзивного розвитку в системі сформованих соціоекономічних інститутів / А.А.Вдовічен, О.Г.Вдовічена // Науковий журнал «Економічні горизонти». 2018. –№ 4 (7). – С.37-47. Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж), CrossRef (DOJ: 10.31499/2616-5236), Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Academic Resource Index ReseachBib, Google Scholar ,Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Реферативна база даних «Україніка наукова», Інституційний репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Німеччина), WorldCat (США), Electronic Journasl Library(Німеччина), Electronic Journals Library of Vechta University(Німеччина), TIB – Leibniz Information Centre for Science and Technology (Німеччина), Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) (ЄС), Leibniz Information Centre for Life Sciences (ZB MED) (Німеччина), Staats - und Universitatsbibliothek Fachbibliotheken Bibliothekssystem Universitat Hamburg (Німеччина), Wildauer Bucher+E-Medien Recherche-Tool (Німеччина), Max Perutz Library (Австрія), The Union Catalogue of Serials (ZDB), Berufsakademie Saxony (Німеччина), Hochschulbibliothek Zittau/Gorlitz (Німеччина), Universitatsbibliothek Leipzig (Bibliotheca Albertina) (Німеччина), hbz-Verbunddatenbank (Німеччина), University and State Library of Munster, РЕЄСТР наукових фахових видань України, Dimensions, Scilit, Бібліотека університету Гамбургу (Німеччина)
 22. Вдовічен А.А. Визначення та особливості управління структурними диспропорціями трудової сфери України в умовах інклюзивного розвитку / А.А.Вдовічен // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – №. 10 (262). – С. 36-70. – 270 с. JEL Classification: J 190 DOI: 10.32680/2409-9260-2018-10(262)-36-70. Google Scholar, Social Science Open Access Repository, РІНЦ, Національна бібліотека імені В.І.Вернадського
 23. Вдовічен А.А. Управління державними борговими зобов’язання як фактор можливого поглиблення дисбалансів національної економіки / А.А.Вдовічен // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – №. 11 (263). – С. 44-67. – 264с. JEL Classification: H630 DOI: 10.32680/2409-9260-2018-11-263-44-67 (Фахове видання) Google Scholar, Social Science Open Access Repository, РІНЦ, Національна бібліотека імені В.І.Вернадського
 24. Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Триєдиний вектор стабілізації економіки України в умовах неконтрольованих глобальних викликів. / А.А. Вдовічена, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. – Вип. І (77). Економічні науки. 2020. С.12-30. Вдовічен А.А., Саламаха О.В. Антикризове управління підприємствами торгівлі на основі інновацій / Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. – Вип. ІІІ-IV (75-76). Економічні науки. – 272 с., РІНЦ; Google Scholar; Ulrichs Web Global Serials Directory (ProQuest); Index Copernicus
 25. Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Триєдиний вектор стабілізації економіки України в умовах неконтрольованих глобальних викликів. / А.А. Вдовічена, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. – Вип. І (77). Економічні науки


Система Orphus