Полянко Галина Олегівна

Старший викладач кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму


Життєве кредо:

«Навчання ніколи не вичерпує розум» (Леонардо да Вінчі)

Стаж роботи:

11 років 10 місяців.

e-mail: hpolianko@gmail.com

Освіта:

У 2011 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність». У 2018 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ – магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент».


Наукові інтереси та викладацька практика:

Менеджмент, управління змінами, корпоративне управління. Основним напрямком наукових інтересів є вивчення особливостей управління підприємствами та організаціями в сучасних умовах змінного середовища.


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

  1. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Internship certificate №5141/52 «Current state and perspectives of tourism development» and «Evaluation of internal education challenges and perspectives», 2-5 Мау, 2020 (108 hours).
  2. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Internship certificate №57-73/06 «Education, Science, business in high quality training of economic specialists», 13-16 November, 2020 (90 hours).


Нагороди:

Почесна грамота від Чернівецького міського голови (за сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців).


Хобі та захоплення: музика, книги, подорожі.


Наукова активність:

  1. Вдовічен А.А., Чичун В.А., Вдовічена О.Г., Полянко Г.О. Управління персоналом: навчальний посібник. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2020. 236 с.
  2. Вдовічен А.А., Чичун В.А., Полянко Г.О. Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2020 р. № 19-20 2020, С. 29 – 34.
  3. Полянко Г. Особливості сучасного управління підприємствами туристичного бізнесу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму», м. Чернівці (Україна) – м.Сучава (Румунія), 02-04 травня 2018 р. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 144-146 ст.
  4. Полянко Г. Особливості застосування ревеню-менеджменту в управлінні підприємствами туристичної сфери : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах», м. Чернівці (Україна) – м.Сучава (Румунія), 14 травня 2019 р. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 163-165 ст.
  5. Полянко Г.О. Особливості управління ризиками. – Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріорітети», м. Запоріжжя, 14.12.2019 р. – 144-147 ст.
  6. Полянко Г., Смиковчук Т. Роль брендингу в управлінні підприємством. Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону», м. Чернівці (Україна) – м.Сучава (Румунія), 11-12 листопада 2020 р. – Чернівці: Технодрук, 2020. – 22-25 ст.


Система Orphus