Крецький Олександр Ілліч

Старший викладач секції фізичної культури
кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму
Майстер спорту України з універсального бою
Кандидат у майстри спорту з рукопашного бою


Стаж роботи:

З 2006 р. почав працювати старшим викладачем на кафедрі фізичної культури Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

З 2017 по 2020 р. – заступник декана Факультету управління, сфери обслуговування та харчових технологій Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

З вересня 2020 року працює на посаді старшого викладача секції фізичної культури кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму.

e-mail: illich-sasha@ukr.net

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 2000 році з відзнакою закінчив Чернівецький педагогічний коледж ім. О.Маковея ЧНУ ім. Ю.Федьковича за спеціальністю фізичне виховання, здобувши кваліфікацію викладача фізичної культури; педагога-організатора.

У 2003 р. закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, факультет фізичного виховання і спорту.

У 2011 р. закінчив ЧТЕІ КНТЕУ (спеціальність «Облік і аудит»).

У 2019 р. закінчив ЧТЕІ КНТЕУ (спеціальність «Менеджмент»).


Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: тактико-технічні проблеми моделювання у баскетболі.

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. Стажування у Сучавському університеті ім. Штефана чел Маре (University Stefan Cel Mare of Suceava), (2020 р.).


Нагороди:

 1. Грамота Чернівецької міської ради


Хобі та захоплення: спорт, туризм, альпінізм, гітара, мотоцикли, активний відпочинок.


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

 1. Спортивно оздоровча робота в ВУЗах // Колективна монографія «Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема // За ред. проф. С.Д. Абрамовича. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006.- С. 159 -161.
 2. Проблеми розвитку спорту в Україні (в співавторстві) //Маттеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Буковинський науковий спортивний вісник». – Вип. 3. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – С. 36-39.
 3. Технологія самостійної роботи студентів у процесі вивчення прийомів гри в баскетбол // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному ВНЗ» Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 181 -182.
 4. Орієнтовно-оптимальні показники техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток // Буковинський науковий спортивний вісник. – Вип. № 4. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 239-242
 5. «Методика розвитку спеціальної витривалості у спортсменів – хлопців 12-13 років, які займаються панкратіоном» (в співавторстві) // Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн». – Чернівці: БДФА, 2010. – С. 389-394.
 6. Спортивно-оздоровчий туризм, специфічний засіб фізичного вдосконалення особистості студентів» (в співавторстві) // Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту в навчальних закладах України». – Чернівці: ЧНУ, 12-13 травня 2012. – С. 335-338.
 7. Рукопашнийбій у ВНЗ України (у співавторстві). – Збірник наукових праць VІІ всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту в навчальних закладах України». – Чернівці: ЧНУ, 12-13 травня 2012 р. – С. 247-250.
 8. Особливості розвитку тактичного мислення спортсменів орієнтувальників // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн», 22-23 травня 2013 р. - Чернівці. - Технодрук, 2013. – С.386-391.
 9. Відбір юних волейболістів з урахуванням основних антропометричних показників // Матеріали наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві» (Чернівці, 24-25 квітня 2015 р.) // за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 158-161.
 10. «Попередження травматизму на заняттях з фізичного виховання серед студентів»/ О.Є. Савенков, О.І. Крецький, С.О.Гринько// матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури,спорту та здоров’я людини» присвячена 140 – річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 05-06 листопада 2015). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 63-66.
 11. «Мотиваційні аспекти фізичної рекреації студентської молоді» / О.Є. Крецький, (в співавторстві) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура та спорт: досвід і перспективи»(Чернівці, 6-7 квітня 2017 року)/ за редакцією Я. Б. Зорія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 144-146.


Система Orphus