Кифяк Василь Федорович

Заступник директора з науково-методичної роботи,
міжнародних зв’язків та інноваційного розвитку
Доктор економічних наук, професор

ScopusAuthorID: 57190255602
ORCID ID:
Репозитарій:

Життєве кредо:

«Інвестиції в освіту – гарантія успіху»

Стаж роботи:

З 2004 р. почав працювати на посаді завідувача кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

У 2009 році почав працювати деканом факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства.

З 2014 по теперішній час заступник директора з науково-методичної роботи, міжнародних зав’язків та інноваційного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

e-mail: tourbuc@ukr.net


Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 1988 р. закінчив Чернівецький національний університет Ю.Федьковича.

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; тема дисертаційного дослідження «Формування стратегії розвитку територіальної рекреаційної системи» (ДД №000853) 17 травня 2012 року, Міністерство освіти і науки України Інститут економіко-правових досліджень НАН України); професор кафедри менеджменту і туризму з 2013 року (12 ПР№009004) 21 листопада 2013 р.


Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: функціонування та розвиток територіальних рекреаційних систем; регіональний розвиток; готельно-ресторанний бізнес; транскордонне співробітництво та діяльність єврорегіонів.

Викладає дисципліни: «Організація туризму».


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія) Програма та звіт про підвищення кваліфікації. Тема «Методологія проведення наукових досліджень у країнах ЄС» 24.04.2015 р.
 2. Міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives of tourism development and «Evaluation of internal education: challenges and perspectives», at Stefan cel Mare University., May 2-5,2018 (108 hours)
 3. Training course comprising Study of management processes of innovative technologies, Stefan cel Mare University of Suceava, November 10-December 14, 2020 (184 hours)
 4. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Education, science, business in a high quality training of economic specialists» S.C. «Rom-Ukr Trade Service» S.R.L.November 13-16, 2020 (90 hours)


Нагороди:

 1. Медаль «На славу Чернівців».
 2. Почесна грамота Чернівецької обласної ради видана Головою Чернівецької обласної ради М. Гайничеру за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку високоякісних фахівців, успіхи у навчальній, науковій, виховній роботі та з нагоди Дня знань, 2015 р.
 3. Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації видана Головою обласної державної адміністрації О. Фищук за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, високий професіоналізм та з нагоди дня науки, 2016 р.
 4. Почесна грамота Чернівецької обласної ради видана Головою обласної ради І. Мунтян за сумлінну працю, високий професіоналізм, значні наукові здобутки, вагомий внесок у розвиток освіти краю та з нагоди 50-річчя від дня заснування ЧТЕІ КНТЕУ, 2016 р.
 5. Грамота Чернівецького міського голови О. Каспрук за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 35-річчя від Дня народження, 2017 р.
 6. У 2021 році присвоєно звання «Почесний громадянин міста Чернівців».



Хобі та захоплення: теніс.


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Колективні монографії:

 1. Сценарне прогнозування розвитку прикордонних регіонів: монографія / В.Ф. Кифяк, В.Є. Лучик, С.Д. Лучик, Ю.Г. Королюк, А.А. Вдовічен, О.М. Верстяк, О.В. Кифяк, І.Р. Лошенюк, Б.М. Короп, М.В. Лучик, В.О. Григоренко. ; за ред. В.Ф. Кифяка; Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. – Чернівці: “Місто”, 2017. – 330 с. – ISBN 978-617-652-201-0.
 2. Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi. – Riga: “Landmark” SIA. – 254 p. ISBN 1862-7456.
 3. Forecasting of cross-border regions development: scenario approach: [Collective monograph] / V. Kyfiak, V. Luchyk, Yu. Koroliuk, S. Luchyk, I. Losheniuk, B. Korop, M. Luchyk, V. Grygorenko, O. Kyfiak, M. Slusarciuc, L. Moro?an Danila, C. Nastase./ Edited by V. Kyfiak. – Suceava, Romania, 2017.


Статті у фахових виданнях:

 1. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону./ Кифяк В.Ф. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №7(181) 2016 р. С.214- 222. SCOPUS
 2. Розвиток туризму як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану Чернівецької області / В. Ф. Кифяк // Економічні науки (фахове видання). / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, Випуск ІІ (58) 2015. – С. 67-81.
 3. Реалістичний сценарій соціально-економічного розвитку прикордонного регіону (на прикладі Чернівецької області) / В. Ф. Кифяк // Економічні науки (фахове видання). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Випуск І (61). – 2016. – С. 77-87.
 4. Стратегічний розвиток туризму у прикордонному регіоні: реалії та перспективи / В. Ф. Кифяк, Ю. М. Савчук // Економічні науки (фахове видання). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Випуск ІІІ (67). – 2017. – С. 83-94.
 5. Іноземний туризм як головна складова туристичної діяльності в прикордонному регіоні / В. Ф. Кифяк, Г. Ю. Бондаренко // Економічні науки (фахове видання). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. –Випуск ІІІ (67). – 2017. – С. 72-83.
 6. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону / В. Ф. Кифяк // Актуальні проблеми економіки. Національна академія управління (фахове видання). – Випуск 7(181). – 2016. – С. 214-222.
 7. Сценарне прогнозування розвитку туризму в прикордонному регіоні та транскордонне партнерство / В.Ф.Кифяк // Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства: монографія / За заг. ред. Г.П.Скляра. - Полтава : ПУЕТ, 2015.- С.33-50.
 8. Innovations as the basis of strategic development of enterprises in the border region / Kyfyak V., Kyfyak О. // Formation strategy of economic structures: the tools and practices (Формирование стратегий хозяйствующих структур: нструментарий и практика : колективная монография) // Riga: Landmark, SIA. 2016 - P.150-169. (англійською мовою).
 9. Кифяк В.Ф. Інструментарій вирішення проблем західноукраїнських прикордонних областей в період економічної кризи/ Кифяк О.В.// вісник ЧТЕІ Чернівці. – 2020. № 1-2. С. 110-124. (обсяг 0,7 друк. арк.)
 10. Кифяк В.Ф. Діджиталізація процесів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах / / Кифяк О.В.// вісник ТНЕУ Тернопіль. – 2020. - №2. – С. 162-173.(обсяг 0,7 друк. арк.)
 11. Кифяк В.Ф. Вплив регіональних факторів на формування туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних областях/Кифяк О.В.// вісник ЧТЕІ Чернівці. – 2020. № 3. С. 58-71. (обсяг 0,7 друк. арк.).



Система Orphus