Гищук Роман Миколайович

Доцент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму
Кандидат географічних наук


Researcher ID: I-2476-2018
Scopus
ORCID ID:
Репозитарій

Життєве кредо:

«Світ – це книга. І хто не подорожував по ньому – прочитав у ній тільки одну сторінку»

Стаж роботи:

З 1 вересня 2000 по 31 серпня 2001 року – асистент кафедри соціально-економічних наук Чернівецького торговельно-економічного інститут КНТЕУ

З 1 вересня 2001 року по 26 серпня 2003 року – асистент кафедри гуманітарних наук Чернівецького торговельно-економічного інститут КНТЕУ, а з 27 серпня 2003 р. по 31 серпня 2008р. – старший викладач тієї ж кафедри

З 1 вересня 2008 р. по 31 серпня 2011 року старший викладач кафедри економічної теорії Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

З 1 вересня 2011 року по 2013 рік – старший викладач кафедри менеджменту і туризму, а з 2013-2014 навчального року – доцент кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інститут КНТЕУ

З 1 вересня 2020 року по даний час доцент кафедри менеджменту, міжнародної економіки і туризму Чернівецького торговельно-економічного інститут КНТЕУ.

e-mail: hyschuk1978@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 2000 р. закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Географія» кваліфікації «Магістр географії. Викладач».

З 2006 р. по 2011 р. здобувач наукового ступеню при кафедрі географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

На початку 2012 р. захистив кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата географічних наук.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». Тема дисертації: «Ретроспективна екістично-етнічна оцінка заселення території Івано-Франківської області».

Автореферат http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1212

Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: краєзнавча та туристично-краєзнавча діяльність, оцінка та умови організації туризму, формування територіальних рекреаційних систем.

Викладає дисципліни: «Організація туризму», «Курортна справа», «Спеціалізований туризм», «Країнознавство», «Економіка туризму».


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Internship certificate №5141/39, «Current state and perspectives of tourism development» and «Evaluation of internal education: challenges and perspectives», May 2-5, 2018.
 2. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Internship certificate №57-49/06 «Education, Science, business in high quality training of economic specialists», 13-16 November, 2020 (90 hours).


Інша професійна діяльність:

Керівник студентських наукових робіт Всеукраїнського конкурсу зі спец. «Туризм»:

Якуб’як В. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», КНТЕУ, м. Київ, березень 2012 р. (фінал). Відзнака – диплом ІІ ступеня за ІІ місце;

Шпинтюк Х. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», КНТЕУ, м. Київ, березень 2013 р. (фінал). Відзнака – диплом ІІ ступеня за ІІ місце;

Арбузова Г. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», КНТЕУ, м. Київ, березень 2013 р. (фінал). Відзнака – диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце;

Негрич Ю. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», ЛІЕТ, м. Львів, березень 2015 р. (фінал). Відзнака – диплом ІІ ступеня за ІІ місце;

Пилипець О., ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», ЛІЕТ, м. Львів, березень 2016 р. (фінал). Відзнака – диплом І ступеня за І місце;

Бунько А. Віднака – ІІІ місце у номінації «Найкраще конкурсне практичне завдання», ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Туризм» (11-13 травня 2016, м. Чернівці);

Пилипець О. В., ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», ЛІЕТ, м. Львів, 16 березня 2017 р. (фінал). Відзнака – диплом І ступеня за І місце;

Власікова (Яремчук) А. В., ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», ЛІЕТ, м. Львів, 16 березня 2017 р. (фінал). Відзнака – диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце);

Мицак Х. О., ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Туризм», м. Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 20 березня 2018 р. (фінал). Тема роботи: Відзнака – диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце;

Архілюк М., Пентякова А., 4 курс, спец. 073(06) «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу», ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, 28 березня 2019 р. (фінал). Відзнака – диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце;

Гнат В., 4 курс, спец. 073(06) «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу», ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Туризм», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, 20 березня 2020 р. (фінал). Відзнака – диплом ІІ ступеня за ІІ місце.

Заст. керівника туристичного клубу «Плай» ЧТЕІ КНТЕУ

Нагороди:

Грамота департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА за сумлінну працю, особистий внесок у підготовці висококоваліфікованих працівників у науковій діяльності та з нагоди 50-річчя заснування ЧТЕІ КНТЕУ, травень 2016 року;

Грамота департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти краю та з нагоди Дня знань, 2018 рік;

Почесна грамота департаменту освіти і науки Чернівецької обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток туристичної галузі та з нагоди Всесвітнього дня туризму, вересень 2018 рік;

Почесна грамота Чернівецької міської ради за високий професіоналізм та сприяння розвитку туристичної галузі м. Чернівці і підвищення іміджу міста Чернівців та з нагоди Всесвітнього дня туризму, вересень 2019 рік;


Хобі та захоплення: подорожі, футбол, транспорт і його інфраструктура.


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Монографії:

 1. Круль В., Гищук Р. Ретроспективна етнічна географія поселень Прикарпаття. Чернівці: ЧНУ, 2019. 312 с.

Колективні монографії:

 1. Вдовічен А.А., Гищук Р.М., Хитрова О.А., Організація подієвого туризму Карпатського регіону в рамках транскордонного співробітництва (на прикладі Чернівецької області). International Economic Relations and Prospects for National Development : Contemporary Challenges and Solutions : Monograph. Daugavpils. Latvia. 2018. P. 78-91.

Статті у фахових виданнях:

 1. Hyshchuk Roman, Olexandra Pylypets'. Transport Accessibility as Factor of Excursion Tourism Development (Case of Chernivtsi, Ukrаine). Часопис соціально-економічної географії. Харків. Вип. 20 (1). 2016. С. 91-96 (фахове видання).
 2. Білецький Б.Ф., Гищук Р.М. Василь Григорович-Барський – український мандрівник-богослов. Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2016. Т.18. С. 49-56 (фахове видання).
 3. Гищук Роман. Транскордонна організація подієвого туризму в Чернівецькій області: стан і перспективи. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці, 2017. Вип. І (65). С. 52-61 (фахове видання).
 4. Гищук Роман. До питання розвитку рекреаційно-оздоровчого кластеру для лікування посттравматичного стресового розладу. Науковий вісник ЧНУ ім. Ю.Федьковича: Географія, 2017. Вип. 785: Географія. C. 54-59 (фахове видання).
 5. Гищук Роман, Ірина Бойко. Особливості функціонування грального бізнесу в європейських країнах та їхній досвід у контексті розвитку туризму в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. I-IІ (65-66). Економічні науки. С. 258-270 (фахове видання).
 6. Гищук Р. Соціальні мережі як альтернатива удосконалення та управління туристично-екскурсійною діяльністю. Вісник ЧТЕІ, Чернівці. № III (79). 2020. С. 115-128 (фахове видання).
 7. Volodymyr Krool, Anatolii Vdovichen, Roman Hyshchuk HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE REGION AND ITS OPPORTUNITIES IN TOURISM AND EXCURSION ACTIVITIES (CASE OF CHERNIVTSI REGION, UKRAINE). GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XI, vol. 23, no. 3, 2018, Рp. 808-823 (обсяг 1,0 друк. арк.) https://doi.org/10.30892/gtg.23316-330 (Scopus).
 8. Krool, V., Vdovichen, A., Hyshchuk, R., & Dobynda, I. (2021). Sacral Heritage of the Carpathian Region and Management of its Resource Component in Tourism Activity. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(1), 65-77. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112107 (Web of Science).
 9. Гищук Р. Детермінованість впливу туризму на розвиток і управління готельною інфраструктурою регіону в кризовий період. Вісник ЧТЕІ, Чернівці. № I (81). 2021. С. 8-25 (фахове видання).

Список статей в закордонних виданнях:

 1. Krul’ Volodymyr, Hyshchuk Roman, Diachuk Alina Retrospective Ethnic Variety of Settlements as Components of the Prykarpattia Natural Regions. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Slovakia: Koshice, Volume 5, No. 5A/2017. p. 75-78.

Статті в інших виданнях:

 1. Hyshchuk Roman, Pylypets’ O. Transport access as necessary supposition of excursion tourism development. Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди: тези. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 2016 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. С. 61-63.
 2. Гищук Р.М. Пилипець О.В. Оцінка можливостей реалізації рекреаційної терапії та активної рекреації в Чернівецькій області. «WORLD SCIENCE», Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Achievements and Their Practical Application (October 27-28, 2016, Dubai, UAE)». UAE, 2016. 11(15). Рр. 56-61.
 3. Гищук Роман, Незвещук-Когут Тетяна, Крецький Олександр. Краєзнавство і туризм у системі навчально-виховної роботи студентської молоді (на прикладі діяльності туристичного клубу ЧТЕІ КНТЕУ «ПЛАЙ»). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток прикордонних регіонів у системі транскордонного співробітництва» (м. Чернівці, 27-28 квітня). Чернівці: ЧТЕІ, 2017.
 4. Гищук Р., Хитрова О., Крецький О. Квест-екскурсія як новий напрям розвитку туристичної привабливості та популяризації Єврорегіону «Верхній Прут». Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2018. С. 74-76.
 5. Гищук Р.М., Г.Я. Круль. Демографічна оцінка ландшафтів Верхнього Прута для потреб рекреаційно-туристичної діяльності. Друга Міжнародна наукова конференція «Рельєф і клімат» (м. Чернівці, 26-28 вересня). Чернівці: ЧНУ, 2018. С.59-61.
 6. Vdovichen A., Hyshchuk R. Historical and Cultural Heritage as a Factor of Tourism and Excursion Activities in the Euroregion «Upper Prut» of Chernivtsi Oblast. Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Пряшів, 10-11 квіт. 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. - Київ : Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2019. C. 16-18.
 7. Гищук Р., Історико-культурна спадщина Чернівецької області та її складова в управлінні туристично-екскурсійної діяльності. Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону. Чернівці. Технодрук, 2020. С. 79-82.


Система Orphus