Вдовічена Ольга Геннадіївна

Завідувач кафедри маркетингу, цифрової економіки та підприємництва,
доцент, кандидат економічних наук

ResearcherID
Scopus
ORCID ID
Репозитарій

Стаж роботи: 18 років.

e-mail: olgavdovichena@ukr.net

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

Диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Маркетинг» – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2004 рік.

Диплом про другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія» – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2009 рік.

Диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Маркетинг» – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2010 рік.

Кандидат економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2012 рік. Тема: «Виставково-ярмаркова діяльність як фактор соціально-економічного зростання регіону». спеціальність 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» Доступ до автореферату: https://www.researchgate.net/publication/331894358_Vistavkovo-armarkova_dialnist_ak_faktor_cocialno-ekonomicnogo_zrostanna_regionu

Доцент кафедри товарознавства та маркетингу, 2015 рік.

Диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент» – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2019 рік.


Наукові інтереси та викладацька практика:

- Бренд менеджмент.

- Психологія та психологія торгівлі, ділова комунікація.

- Маркетинговий менеджмент.

- Поведінка споживачів на ринку товарів та послуг.

- Управління лояльністю споживачів.

- Управління персоналом. Конфліктологія.

- Ділові переговори та маркетингові комунікації.

- Розвиток виставкової та ярмаркової діяльності в Україні та регіонах.

- Біоекономічна орієнтація вітчизняної економіки та інклюзивна парадигма соціально-економічного розвитку.


Лекційні курси та практична підготовка студентів:

- Бренд менеджмент.

- Ділові переговори.

- Торговельні мережі.

- Стратегічний маркетинг.

- Поведінка споживачів.

- Маркетинговий менеджмент.

- Організація виставкової діяльності.

- Управління лояльністю споживачів.

- Управління персоналом.

- Конфліктологія.


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. Міжнародне стажування Stefan cel Mare University, Suceava, Romania – May 2-5, 2018 (Certificate № 5141150 (108 hours).
 2. Міжнародне стажування Wyzsza szkola spoleczno-gospodarska w Przeworsku, Polska – Marzec, 2018 (Certificate № IFC – WSSG WK/WSSG/2018-50 (180 hours).
 3. Стажування та підвищення кваліфікації в Сучавському університеті ім. Штефана ЧЕЛ-Маре (Румунія) за програмою: «Сучасні підходи до розвитку особистісних якостей студента здатного комунікувати, вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності, адаптуватись до нових (стресових) умов» (сертифікат №3/26.012021) – 192 год.
 4. Є співавтором курсу з торговельного рітейлу розміщеного на платформі Coursera`s IBM Intela!


Інша професійна діяльність:

- Член редакційної колегії журналу «Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту» включеного до переліку фахових видань України (категорії «Б») з економічних наук.

- Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями: 51 «Економіка», 53 «Психологія», 75 «Маркетинг», 073 «Менеджмент» з 2019 року.

- З 2016 р. здійснюю консультування громадських організацій, органів місцевої ради, торговельних мереж, підприємницьких структур міста та області; проводить тренінги з управління персоналом, профілактики конфліктних ситуацій в колективі, мотиваційні тренінги – попередження професійного вигорання; семінари по мистецтву ведення ділових переговорів та нівелюванню психологічних маніпуляцій (тиску) під час переговорного процесу.


Нагороди:

Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (2019 р.). Почесна грамота Чернівецької міської ради (2021р.)


Хобі та захоплення:

- Цілеспрямована, доброзичлива, тактовна, наполеглива, працьовита, амбіційна, емоційна, люблю подорожі та активний відпочинок.

- Пишу мотиваційні спічі та промови для публічних виступів.

- Відмінно готую будь які м’ясні, рибні та овочеві страви різних кухонь світу. Про десерти взагалі мовчу… можна просто відкрити профіль Інстаграм: https://www.instagram.com/olechka_vdovichena/?hl=ru

- Улюблені квіти – еустоми.

- Членство та діяльність у міжнародному фелінологічному клубі «Rolandus».

- Найбільше захоплення – моя родина!Наукова активність за останні 5 років:

Монографії:

 1. Потенціал виставково-ярмаркової діяльності у подоланні регіональних диспропорцій: монографія [Текст]/ О.Г. Вдовічена (розділ 2, 3, 4), А.А. Вдовічен (розділ 1). – Чернівці: Чернів. торг.-ек. Ін.-т КНТЕУ. – 288 с. ISBN 978-617-652-089-3
  В монографії представлено результати дослідження потенціалу виставково-ярмаркової діяльності у подоланні регіональних диспропорцій, а також як фактора соціально-економічного розвитку регіону. Проблематику розкрито на інноваційно-логічних засадах. Висновки представлені в монографії ґрунтуються на результатах багатьох порівняльних досліджень, проведених авторами. Досліджено суть виставково-ярмаркової діяльності та особливості її впливу на зростання регіону та визначене місце виставково-ярмаркової діяльності в концепції факторів регіонального розвитку. Авторами здійснено оцінку виставково-ярмаркової системи регіонів України: як інфраструктурної підсистеми, як виду економічної діяльності, як сегмента маркетингових комунікацій. Запропоновано ключові положення стратегії розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Україні та визначено пріоритетні завдання розвитку виставково-ярмаркової діяльності у регіональному вимірі. Монографія буде корисною для науковців, практиків викладачів та студентів.

Підрозділи в колективній монографії:

 1. Vdovichenа О. Scenario assessment prediction of unbalanced development of the border regions under conditions of civilization changes / О. Vdovichenа, A.Vdovichen. Formation strategy of economic structures the tools and practices Collective monograph edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi. – ISMA University/ Riga (Latvia), 2016 SIA. – 254 p., P. 246-254
 2. Vdovichenа О. Management of development of exhibition-fair activities of border regions in conditions of international cooperation and European integration / О. Vdovichenа. Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – 256 p., рр. 109-125
 3. Vdovichenа О. Management of innovative development of tourism business in disproportance of global and local markets of tourist services / О. Vdovichenа, A.Vdovichen. Monograph «Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine». European publishing house «Izdevnieciba «Baltija Publishing» (Riga, Latvia), 2018. – 300 p. – P. 132-154.
 4. Vdovichen A., Vdovichena O. Concept of inclusive oriented economic development in the plane of the modem egalitarian paradigm. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019. – Vol. 2. – 368 p., Р. 111-132. (1,5 д.а.)


Наукові публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Inspec, інші):

 1. Перспективи та прогнози розвитку виставково-ярмаркової діяльності в умовах економічної нестабільності: регіональний вимір /О.Г. Вдовічена // Актуальні проблеми економіки. Фаховий економічний журнал. Київ, 2015. – Вип №1(163) 2015 – 505. – С 232-242.
 2. Synergetic interaction of the principles of bioeconomics in the global economic system structure / Olga Vdovichena, Anatolii Vdovichen // Scientific bulletin of Polissia № 2 (14), P. 1, 2018. (англ.)* – 264, [2] с. DOІ: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14) – С.58-63.
 3. Advertising management in the system of integrated promotion of an enterprise brand / Olga Vdovichena, Anatolii Vdovichen, Chychun Valentyna // European Research Studies Journal (EOI: 10.11214/thalassinos.21.06.015), Volume XXI, Special Issue 2, 124-136, 2018. ISSN: 1108-2976.
 4. Scientific Approaches for Planning the Architecture for Urban Economic Space / Gudz, P., Gudz, M., Vdovichena, O., Tkalenko, O. // Lecture Notes in Civil Engineering this link is disabled, 2020, 73, Р. 581-589
 5. Formation of development strategies of transport and logistics companies under current conditions / Stetsiv, I.S., Diachuk, I.V., Vdovichena, O.G., Heidor, A.P., Chervinchuk, A.V. // International Journal of Management, 2020, 11(5), Р. 1103-1114
 6. Personnel Management within the Conditions of New Social-Economic Reality / Marchenko, O.A., Starko, I.E., Motuzenko, O.V., Vdovichena, O.H., Makarenko, M.V. // Estudios de Economia Aplicadathis link is disabled, 2021, 39(6)
 7. Virtual Educational Space and Psychological Problems in a Pandemic / Olga Vdovichena; Olha Bahunina; Tovstukha Olesya; Budko Hanna // Journal of Pharmaceutical Research International, Nov 2021. DOI: 10.9734/JPRI/2021/V33I50B33450
 8. Implementation Of Brand Management In Enterprise Management: Ukrainian Realities / Vdovichena, O.; Vdovichen, A.; Losheniuk, O.;Chychun, V. // Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. Published:Nov 2021. DOI: 10.18371/FCAPTP.V5I40.245227
 9. Personnel Management within the Conditions of New Social-Economic Reality / Vdovichena, O.; Marchenko, Oksana ; Starko, Iryna ; Motuzenko, Oksana, Makarenko, Maksym // Estudios de Economia Aplicada. Published: Jul 2021. DOI: 10.25115/EEA.V39I6.5297
 10. Branding and Advertising on Social Networks: Current Trends / Trachuk, Tetiana; Vdovichena, Olga; Andriushchenko, Mariia; Pashkevych, Maryna // International Journal of Computer Science and Network Security. Published:Apr 2021. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.4.22

Окремі статті у зарубіжних виданнях:

 1. Vdovichena O.G. THE ROLE OF REGIONAL COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES / O.G.Vdovichena, S.І. Olijnych // Vedecky casopis vysokei skoly ekonomie a manazmentu verejnej spravy.– Bratislava, No.1. – June 2014. – Volume X. – р.157.– Р. 142-149.
 2. Vdovichena O.G. The Influence of Exhibition Activities on Regional Development in Terms of International Cooperation / O.G.Vdovichena, A.A. Vdovichen // KATEGORIE I TEORIE ECONOMICZNE ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA. Katowice, № 176 – UNIVERSYNET EKONOMIKCZNY. 2014. – р.215. Р. 179-188.
 3. Vdovichenа О. Application of modern corporate brand management strategies in the Internet / О. Vdovichenа // «Evropsky casopis ekonomiky a management». Svazek 3. 6 vydani 2017. – 112 p., P. 66-75.


Деякі статті у фахових періодичних виданнях:

 1. Вдовічена О. Г. Формування та підтримка лояльності споживачів до бренду в сфері HoReCa бізнесу / О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. І-ІІ (69-70). Економічні науки. (фахове видання). РІНЦ; Google Scholar; Ulrichs Web Global Serials Directory (ProQuest); Index Copernicus
 2. Вдовічена О.Г. Управління портфелем бренду в сучасних ринкових умовах / О.Г. Вдовічена, Т. Дзунза // Журнал Регіональна економіка та управління Номер 5 (18). м. Запоріжжя, ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління». С. 23-29
 3. Вдовічена О. Г. Концептуальні підходи до визначення місця біоекономіки в структурі розвитку пріоритетних технологічних сфер України / О.Г. Вдовічена, А.А. Вдовічен // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів. : ЛТЕУ, 2018. – Вип. № 54. Економічні науки. (фахове видання). ScholarGoogle, ISSN 2522-1205 (Print), ISSN 2522-1213 (Online)
 4. Вдовічена О. Г. Модель управління розвитком туристичного бізнесу територій на інноваційному підході / О.Г. Вдовічена, А.А. Вдовічен // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». Тернопіль, 2018 р. (фахове видання). Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, Scientific Indexing ServiceS
 5. Вдовічена О. Г. Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду / О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. І-ІІ (69-70). Економічні науки. – 321 с., С. 69-79. РІНЦ; Google Scholar; Ulrichs Web Global Serials Directory (ProQuest); Index Copernicus
 6. Вдовічена О.Г. Інклюзивний розвиток – сучасна парадигма стійкого економічного зростання / О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. ІІІ (71). Економічні науки. – 149 с., С 17-29. РІНЦ; Google Scholar; Ulrichs Web Global Serials Directory (ProQuest); Index Copernicus
 7. Вдовічена О. Г. Реалізація принципів багатовимірності інклюзивного розвитку в системі сформованих соціоекономічних інститутів / А. А. Вдовічен, О. Г. Вдовічена // Науковий журнал «Економічні горизонти». 2018. –№ 4 (7). – С.37-47. Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж). CrossRef. Ulrichsweb™ Global Serials Directory. Academic Resource Index ReseachBib. Google Scholar. Українська науково-освітня мережа УРАН. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Реферативна база даних «Україніка наукова». Інституційний репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (ФРН). WorldCat (США). Electronic Journasl Library(ФРН). Electronic Journals Library of Vechta University(ФРН). TIB – Leibniz Information Centre for Science and Technology (ФРН). Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) (ЄС). Leibniz Information Centre for Life Sciences (ZB MED) (ФРН). Staats - und Universitatsbibliothek Fachbibliotheken Bibliothekssystem Universitat Hamburg (ФРН). Wildauer Bucher+E-Medien Recherche-Tool (ФРН). Max Perutz Library (Австрія). The Union Catalogue of Serials (ZDB). Berufsakademie Saxony (ФРН). Hochschulbibliothek Zittau/Gorlitz (ФРН). Universitatsbibliothek Leipzig (Bibliotheca Albertina) (ФРН). hbz-Verbunddatenbank (ФРН). University and State Library of Munster. РЕЄСТР наукових фахових видань України. Dimensions. Scilit
 8. Вдовічена О. Г. Загальні підходи до оцінки параметрів інклюзивного розвитку економіки: егалітарний зріз для України / А. А. Вдовічен, О. Г. Вдовічена // Журнал «Бізнес Інформ». – Харків. – №2. – 2019, С. 64-71. Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat.
 9. Вдовічена О.Г. Управляння брендами на вітчизняних підприємствах кондитерської галузі / О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. – Вип. ІІІ-IV (75-76). Економічні науки. – 272 с., С. 10-23. DOI: 10.34025/2310-8185-2019-3.75-4.76. РІНЦ; Google Scholar; Ulrichs Web Global Serials Directory (ProQuest); Index Copernicus
 10. Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Триєдиний вектор стабілізації економіки України в умовах неконтрольованих глобальних викликів. / А.А. Вдовічена, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. – Вип. І (77). Економічні науки. РІНЦ; Google Scholar; Ulrichs Web Global Serials Directory (ProQuest); Index Copernicus


Деякі тези у закордонних виданнях:

 1. Вдовічена О.Г. Впровадження концепції біоекономіки в контексті сталого економічного розвитку / О.Г. Вдовічена // International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies, February 23, 2018. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 218 pages., рр. 24-27
 2. Вдовічена О.Г. Перспективи впровадження концепції екомаркетингу в умовах біоекономічної орієнтації / О.Г. Вдовічена // International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April 12-13lh, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. 308 pages., р.173-176
 3. Вдовічена О.Г. Перспективи впровадження концепції екомаркетингу в умовах біоекономічної орієнтації / О.Г. Вдовічена // International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April 12-13lh, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. 308 pages., р.173-176
 4. Вдовічена О.Г. Впровадження концепції біоекономіки в контексті сталого економічного розвитку / О.Г. Вдовічена // International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies, February 23, 2018. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 218 pages., рр. 24-27
 5. Вдовічена О.Г. Инновационный вектор биоэкономической ориентации хозяйственной системы в условиях обеспечения сбалансированного развития экономики. / О.Г. Вдовічена, А.А. Вдовічен // Международная научная конференция: Аспекты развития экономико-управленческого потенциала в контексте обеспечения национальной безопасности. БЕЛЬЦЫ, 30 ноября – 01 декабря 2018 г.
 6. Vdovichenа О. Управління базовими біоекономічними принципами в умовах циркулярно орієнтованої економіки господарюючих підприємств / O.G. Vdovichena, А.А. Vdovichen // ІІ International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 23, 2018. Le Mans, France: Baltija publishing/ 144 pages, pp. 132-134


Також є автором навчальних посібників та дистанційних курсів:

 1. Вдовічена О.Г. Навчальний посібник з дисципліни «Організація виставкової діяльності» для студентів ОС «бакалавр», всіх спеціальностей / О.Г. Вдовічена, А.А. Вдовічен. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018 р., - 264 с.
 2. Вдовічена О.Г. Навчальний посібник з дисципліни «Управління лояльністю споживачів» для студентів ОС «магістр», всіх спеціальностей / О.Г. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019 р., - 218 с.
 3. Вдовічена О.Г. Навчальний посібник з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів ОС «магістр», всіх спеціальностей / О.Г. Вдовічена, А.А. Вдовічен. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020 р., - 230 с.


Система Orphus