Багрій Конон Леонідович

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Голова первинної профспілкової організації
Кандидат економічних наук


Researcher
Scopus
ORCID
Репозитарій

Життєве кредо:

«Життя це миттєвість, її необхідно прожити так щоб вона здавалася вічністю» Конон Багрій

Стаж роботи:

17 років

З 2004 р. почав працювати на кафедрі обліку і аудиту Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ спочатку викладачем-стажистом, потім – на посаді асистента, потім – старшого викладача, згодом – доцента.

З 2012 р. по сьогодні – доцент кафедри обліку і оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

З 2017 р. голова Первинної профспілкової організації Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

e-mail: kononbagriy@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 2001 році закінчив з відзнакою Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж за спеціальністю «Бухгалтерський облік» і здобув кваліфікацію бухгалтера.

У 2003 році закінчив з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобув кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва.

У 2004 році закінчив з відзнакою Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У 2011 році закінчив аспірантуру Київського національного торговельно-економічного університету, захистив кандидатську дисертацію на тему: «Внутрішньогосподарський аналіз і контроль матеріальних запасів: методика і організація» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.


Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та внутрішнього контролю в системі управління підприємством; новітні методи викладання у вищій школі; роль профспілки у формуванні та реалізації корпоративної місії закладу вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Стратегічний управлінський облік», «Облік на підприємствах малого бізнесу».


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Трансільванський університет (Румунія, Transilvania University of Brasov), Програма і звіт стажування, Сертифікат № 2 від 27.01.2017 р. Тема: «Співпраця освіти і науки у розбудові інноваційної економіки: національні особливості та європейські тенденції», 27.01.2017 р., 90 годин – 3 кредити.
 2. Certificate of Participation. International conference «Cooperation of science and education in the development of innovative economy national peculiarities and European tendencies» (January 23, 2017, Suceava, Romania).
 3. Certificate of Participation. International conference «Cross-border regional development in the system of cross-border cooperation» (April 27-28, 2017, Balti, Moldova).
 4. Старопольська вища школа (Польща, Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach), Лодзький університет (Польща, Uniwersytet Lodzki), Програма і звіт стажування, Сертифікат №2 від 25.01.2018 р., Тема: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки, обліку, фінансів та управління», 25.01.2018 р., 108 годин – 3,5 кредити.
 5. Certificate of Attendance. Undergone an advance training «Modern integration into European scientific and educational dimension» (May 3, 2019, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovakia).
 6. Підвищення кваліфікації у бухгалтерії ТДВ «Трембіта» з 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р. Програма і звіт стажування. Мета стажування: вивчення особливостей організації ведення обліку та контрольно-аналітичної роботи на підприємстві швейної промисловості «Трембіта». За результатами стажування розроблено практикум з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 90 годин – 3 кредити (витяг з протоколу кафедри обліку і оподаткування №4 від 06.11.2019 р.).
 7. Certificate of Participation. International conference «Marketing as a basis for forming a strategy for socio-economic development of cross-border regions» (November, 11-12, 2020, Suceava, Romania).
 8. Bagrii K.L. Internship (online) under the program: «Education, science, business in high quality training of economic specialists», 13-16 November, 2020 S.C. «Rom-Ukr Trade Service» (Сучава, Румунія), Програма і звіт стажування. CERTIFICATE №57-47/06, 90 годин – 3 кредити.
 9. 10th International Conference on Advanced Computer Technologies (ACIT’2020), (September 16-18, 2020), 2020.Deggendorf, Germany.
 10. Bagrii K.L. Internship for studying the experience of integration into the European scientific and educational space and discussion of the latest technologies sn the organization of educational process of higher education in Romania, 22.12.2020-04.06.2021, Програма і звіт стажування. CERTIFICATE OF INTERNSHIP № /4 of June 2021 Сучавський університет ім. Стефана чел Маре (Сучава, Румунія), 180 годин – 6 кредитів.
 11. International Symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges „Back to the Future. Social – economic Challenges and Perspectives” May 27th - 28th, 2021


Інша професійна діяльність:

 1. Заступник голови ради голів первинних профспілкових організацій Чернівецької обласної організації Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування і послуг.
 2. Голова первинної профспілкової організації Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 3. Член громадської організації «ОСВІТА, НАУКА, ІННРОВАЦІЇ»
 4. Член вченої ради Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету


Нагороди:


 1. Почесна грамота Чернівецької обласної ради з нагоди Дня науки (№40-н від 07.05.2014 року)
 2. Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету з нагоди відзначення 70-річчя з часу заснування КНТЕУ (б/н від 20.10.2016 року)
 3. Почесна грамота Головної обласної організації профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг з нагоди Дня знань (б/н від 01.09.2018 року)
 4. Почесна грамота Чернівецької обласної ради профспілок з нагоди 70-річчя від дня створення Чернівецької обласної ради профспілок (б/н від 04.10.2018 року)
 5. Диплом переможця обласного конкурсу «Кращий голова первинної профспілкової організації» (за рішення президії Чернівецької облпрофради від 13.05.2019 року № П-12-5)


Хобі та захоплення: гірський та автомобільний туризм, спортивна аналітика, плавання.


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Монографії:

 1. Багрій К.Л. Світовий страховий ринок: проблеми та перспективи розвитку / Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографія / за ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань : Видавець «Сочінський», 2018. 264 с.
 2. Багрій К.Л. Оцінка фінансової безпеки підприємства в сучасних умовах / Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика: колективна монографія. Полтава : ПП «Астрая», 2019. 115 с.
 3. Багрій К.Л. Особливості аналізу фінансової стійкості на підприємствах в сучасних перманентних умовах / Соціально-економічні засади формування економічної системи України : колективна монографія / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. 272 с.
 4. Багрій К.Л. Сучасні інформаційні технології в контексті забезпечення економічної безпеки бізнесу / Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : колективна монографія / за ред. Є. А. Карпенко. Полтава : ПУЕТ, 2021. 410 с.
 5. Багрій К.Л. Вплив пандемії COVID-19 на туристичну галузь світу: економічні наслідки та перспективи / Проблеми і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу: колективна монографія / за ред. проф.. С.Д. Лучик. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, вид-во «Технодрук», 2021. 401 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Багрій К.Л. Статистика : навчальний посібник. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. 132 с.
 2. Статистика : електронний навчальний посібник / Багрій К.Л., Адамова І.З., Романчук А.Л., Скрипник М.Є., Чаплінська А.А. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. 173 с.
 3. Бухгалтерський облік в торгівлі : навчальний посібник / за ред. І.З. Адамової. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. 408 с.
 4. Економічний аналіз : електронний навчальний посібник / Багрій К.Л., Адамова І.З., Романчук А.Л., Рилєєв С.В. Скрипник М.Є., Маначинська Ю.А. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. 203 с.
 5. Аналіз господарської діяльності : електронний навчальний посібник / Багрій К.Л., Романчук А.Л., Рилєєв С.В. Скрипник М.Є.. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. 353 с.

Статті в українських та закордонних фахових виданнях:

 1. Багрій К.Л. Особливості обліку в первинних профспілкових організаціях вищих навчальних закладів. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. ІII (67). Економічні науки. С. 176-184 (Наукове фахове видання України)
 2. Багрій К.Л. Особливості вибіркового методу статистики як інструменту управління якістю. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. ІV (68). Економічні науки. С. 74-82 (Наукове фахове видання України)
 3. Багрій К.Л. Мозковий штурм» як засіб активізації навчання у вищій школі. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. Вип. І (69). Економічні науки. С.159-163 (Наукове фахове видання України)
 4. Багрій К.Л. Трансформація фінансової звітності в Україні за МСФЗ: перспективи та основні перешкоди. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. Вип. ІII (71). Економічні науки. С. 83-89 (Наукове фахове видання України)
 5. Багрій К.Л. Методичні аспекти аналізу ефективності функціонування логістичної системи підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. Вип. ІV (72). Економічні науки. С. 34-42 (Наукове фахове видання України)
 6. Багрій К.Л. Інтерактивне лекційне заняття як засіб підвищення рівня якості освітнього процесу Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип. І (73). Економічні науки, С. 264-274 (Наукове фахове видання України)
 7. Багрій К.Л. Характеристика сучасних мет?дів та моделей фінанс?в?г? аналізу в системі управління підприємством. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип. ІІ (74). Економічні науки. С. 169-177 (Наукове фахове видання України)
 8. Development of an Automated Model for Evaluating the Reproduction of Fixed Assets of the Enterprises of Hotel Industry / S.D. Luchyk, I.V. Mustetsa, K.L. Bagrii, Y.A. Manachynska, V.I. Yevdoshchak // Journal of Environmental Management and Tourism, Volume IX, Issue 6 (38) Fall 2019 С. 1322-1330 (Scopus).
 9. Analytical Model of Deposit Portfolio Optimization in Ukrainian Banks / S. Luchyk, V. Luchyk, M. Luchyk, Y. Manachynska, V. Yevdoshchak, K. Bagrii // 10th International Conference "Advanced Computer Information Technologies" (ACIT-2020). Deggendorf, Germany. 2020. Part Number : CFP20S92-PRT. - p. 666-669 (Scopus)
 10. Багрій К.Л. Деякі аспекти ?бліку д?х?дів та витрат пр?фспіл?к як неприбутк?вих ?рганізацій Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип. І (75). Економічні науки. С. 191-201 (Наукове фахове видання України)
 11. Лучик С.Д., Багрій К.Л. Використання кореляційно-регресійного аналізу при оцінці платоспроможності суб’єкта господарювання. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип. ІІІ (76). Економічні науки. С. 189-200 (Наукове фахове видання України)
 12. Tendencies for the development of hotels in Ukraine under crisis situations / K.L. Bagrii, K.V. Palamarek // MEST Journal (Serbia). Vol. 8. № 1. 15 January 2020 (міжнародні наукометричні бази: Google Scholar, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus)
 13. Methods of key problems diagnostics in the system of crisis management / K.L. Bagrii, A.L. Romanchuk, I.V.Mustetsa // MEST Journal (FBIM Transactions) (Serbia). Vol. 8. № 2. 17 April 2020 (міжнародні наукометричні бази: Google Scholar, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus)
 14. The impact of COVID-19 and quarantine restrictions on tourism industry of Ukraine / Luchyk S.D., Bagrii K.L. INTERNATIONAL SYMPOSIUM Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 8thEdition „Back to the Future. Social – economic Challenges and Perspectives” May 27th-28th, 2021 Bucharest, Romania P. 182-192 (міжнародні наукометричні бази: Google Scholar, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus)
 15. The Theoretical Description for Chlorantraniliprole Electrochemical Determination, Assisted by Squaraine Dye – Nano-CuS Composite / Volodymyr V, Tkach, Marta V. Kushnir, Silvio C. de Oliveira, Konon L. Bagrii and other // Orbital, 13(3), 2021. С. 200-204 (Scopus)
 16. Багрій К.Л. Особливості дистанційного навчання у вищій освіті в умовах пандемії COVID-19 Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип. І (81). Економічні науки. С. 129-143 (Наукове фахове видання України)


Система Orphus