Монографії, навчальні посібники та підручники

Стратегічний розвиток підприємств торгівлі
Монографія. – Чернівці : ВІЦ «Місто», 2016. – 232 с.
Автори: Лошенюк І.Р., Бозуленко О.Я., Бозуленко О.Ю.

Потенціал виставково-ярмаркової діяльності у подоланні регіональних диспропорцій :
монографія - Чернівці: Чернів. торг.-ек. ін-т КНТЕУ, 2016. – 288 с.
Автори: Вдовічена О.Г. (розділ 2, 3, 4), Вдовічен А.А. (розділ 1).
ISBN 978-617-652-089-3

Трансформації в глобальній економіці та Україна
монографія / за заг. ред. І. М. Школи та О. В. ; Чернів. торг.-ек. ін-т КНТЕУ. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 416 с.
Колектив авторів: Бабінська О., Близнюк Н., Бурдяк О., Бойда С., Бозуленко О., Вдовічен А., Верстяк О., Галушка Є., Зибарєва О., Келару І., Козменко В., Козменко А., Короп Б., Михайловська О., Мікула Н., Підгірна В., Соколюк О., Фреяк А., Харюк К., Шахраюк-Онофрей С., Школа І.
ISBN 978-966-2021-98-1

Фінанси в схемах і таблицях.
Навчальний посібник.- Київ: КНТ, 2014 – 386 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-11865-1 від 22.10.10).
Колектив авторів: О.В.Михайловська, Д.А.Ковалевич, Т.Л.Томнюк, В.І.Рошило, М.В.Черватюк, А.А.Москальов, Л.В.Гут, С.В.Рилєєв, Н.В.Саінчук, О.В.Третякова, І.В.Грицюк, С.М.Юрій, Т.М.Стужук, Ю.М.Руснак, А.С.Тулюлюк, К.М.Юрій, Ю.В.Табенська, А.О.Труфен, А.Ю.Каспрук, Л.І.Простебі.

Стратегічні напрями діяльності підприємств.
Монографія – Чернівці: Місто, 2014. - 232 с.
Чичун В.А.

Безпека держави: економічна, соціальна, релігійно-духовна.
Монографія/ За загальною редакцією д.е.н., проф., члена кореспондента НАН України О.С. Власюка, д.е.н., проф. А.І. Мокія.- Львів: Апріорі, 2013. - 836 с.
Серед колективу авторів Гуменюк А.М

Лабораторний фізичний практикум.
Навчальний посібник.- Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.-210 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1.4/18-Г-1623 від 07.07.08р.).
Автори: В.Г.Дейбук., О.С.Кшевецький

Віртуальна електронна лабораторія.
Навчальний посібник.- Чернівці, ЧНУ, 2013.-220 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-19999 від 25.12.12р.).
Автори: В.Г.Дейбук, І.В.Ткаченко

Економіко-математичні методи і моделі: оптимізаційні задачі.
Навчальний посібник.- Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2013.-148 с.
Автори: А.Р.Семчук, В.І.Денисенко, І.З.Готинчан

Інформаційні системи скринінгу раку.
Монографія.- Чернівці: Місто, 2013. - 209 с.
Колектив авторів: Р.В.Сенютович, О.І.Іващук, Я.М.Барасюк, М.А.Сенютович

Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки.
Колективна монографія.-Чернівці: Буковинський університет, 2013.-268 с.
(За ред.Штерми Т.В., Пелипчук С.М.)
Серед колективу авторів Гуменюк А.М., Чичун В.А. та ін.

Современная модель эффективного бизнеса.
Монография.- Новосибирск: ООО агенство «СИБИРИНТ», 2013.-261 с. Книга 11.
Коллектив авторов: Н.С.Авдеева, А.Ю.Адаманис, Н.Э.Баннова, Л.Н.Борисоглебская, Н.А.Житкова, С.С.Жогова, Д.Л.Коваленко, Ю.А.Маначинская, А.В.Пикулин, С.М.Сергеев, С.Н.Соколов, М.Ф.Табулов, Р.А.Тодчук, О.В.Чабанюк, С.С.Чернов, Е.А.Шарковская.

Навчальний тренінг.
Навчально-методичний посібник для виконання практичних та самостійних робіт в прикладних програмах «Project Expert 7» та «1С: Підприємство 8.1. – Управління торговим підприємством для України»-Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.-
Автори: Кифяк В.Ф., Гуменюк А.М., Присакар І.І.

Французька мова для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.
Навчальний посібник.- ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.- 107 с.
Автор: Самсонова А.З.

English for Tourism Part IІ
(Англійська мова для сфери туризму)
Навчальний посібник. – ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.
Автор: Гільдебрант К. Й.

Україна найдавнішого часу – ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання .
Наукове видання. - Тернопіль: Астон, 2012.-Кн.І-700с.
Колектив авторів: М.Ф.Юрій, Л.М.Алексієвець, Я.С.Калакура, О.А.Удод

Транскордонне співробітництво.
Монографія. – Чернівці: Прут, 2012. – 456 с.
Колектив авторів: І.М.Школа, О.В.Бабінська, Т.М.Ореховська, А.А.Вдовічен, О.В.Михайловська, О.В.Зибарева, П.І.Шилепницький, Є.О.Галушка, О.В.Бурдяк, А.В.Козменко, О.М.Верстяк, А.П.Мельник, Н.В.Близнюк, В.М.Козменко, І.О.Келару, Б.М.Короп, О.В.Соколюк, К.Б.Харюк, О.Г.Вдовічена, В.Підгірна, І.М.Буднікевич.

Синергетична парадигма розвитку світової економіки.
Монографія.- Чернівці: Місто,2012.-400 с.
Автор: О.В.Михайловська

Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації.
Монографія.- Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012.-212 с.
Автори: А.І.Крисоватий, Т.Л.Томнюк

Експортний потенціал лісопромислових підприємств.
Монографія.- Чернівці: Місто, 2012.-220с.
Автор: Н.В.Бикова

Місцеві бюджети України в умовах трансформаційних змін економіки.
Монографія.- Чернівці:Прут, 2012.-254 с.
Автор: О.В.Михайловська

Облік і контроль операційної діяльності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів.
Монографія – Чернівці: Місто, 2011. - 296 с.
Автори: Я.Д. Крупка, А.Л. Романчук

Механізм управління розвитком регіональних систем.
Монографія. - Тернопіль: Терно-граф, 2011.-344 с.
Автор: Ю.Г.Королюк

Конституційний обов’язок додержуватися Конституції України та законів України.
Монографія. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2011.-200с.
Автор: О.В.Білоскурська

Фрактальна природа світового інвестиційного процесу: роль інформації
Монографія.
Автор: О.В.Михайловська

Вплив глобалізації інформаційного простору на розвиток міжнародних інноваційно-інвестиційних процесів.
Монографія. – Київ: Дакор. Видавничий дім «Скіф».- 2009.- 424 с.
Автор: О.В.Михайловська

Світовий ринок товарів та послуг.
Навчальний посібник .- Чернівці: Наші книги, 2009.- с.208
Автор: Є.О.Галушка

English for Students of Economics.
Навчальний посібник для студентів спеціальності «Економіка підприємства».- Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009.- 107 с.
Автори: О.Ф. Бурбак, М.Г.Ступак.

Українська мова: практикум.
Навчальний посібник для студентів обліково-фінансового факультету ОКР «Бакалавр».-Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009.- 100 с.
Автор: Ю.М.Пацаранюк.

Французька мова.
Навчальний посібник для студентів спеціальності «Міжнародна економіка». -Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009.- 121 с.
Автор А.З.Самсонова

Економіка підприємства.
Навчальний посібник. - Київ: Дакор, 2009.- 304 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1.4/18-Г-2259 від 18.12.07).
Автор: Е.О.Грицюк

Економіка України в умовах глобалізації.
Монографія. –Чернівці: Книги-ХХІ, 2009.-528 с.
Колектив авторів: І.М.Школа, О.В.Бабінська, А.А.Вдовічен, О.В.Михайловська, Є.О.Галушка, О.В.Бурдяк, Н.В.Дудко, А.В.Козменко, О.М.Верстяк, О.Ю.Колосінський, І.О.Кормакова, Б .М.Короп.

Банківські операції.
Навчальний посібник. - Чернівці: Наші книги, 2009.-336 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійним рівнем бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит»
(Лист №1/11-5406 від 14.07.09).
Автор:Є.О.Галушка

Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва.
Монографія.- Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2009.- 248 с.
Автори: Т.Г.Васильців, В.І.Волошин, А.М.Гуменюк.

Стратегія розвитку підприємств невиробничої сфери регіону.
Монографія.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.- 288 с.
Авторський колектив: І.М.Школа, А.А.Вдовічен, Т.М.Ореховська, О.П.Корольчук, В.Ф.Кифяк, Л.А.Гомба, Е.О.Грицюк, В.В.Полянко, Л.П.Василенко, Л.В.Гут, Т.І.Головачук, О.М.Бурдяк, І.В.Бутирська, О.В.Бурдяк, Р.В.Кравчук, О.В.Бабінська, І.Д.Козменко, М.А.Москальов, В.А.Чичун, Н.М.Коваль, Я.І.Виклюк, Л.Т.Савицька, О.Д.Попович, Н.М.Попович, О.В.Михайловська, А.В.Козменко.